Affärsutveckling

Vi på Instore business brinner för att få saker att hända i butik. Många gånger finns det ett gap på önskad målbild mot hur det är i verkligheten. Anledning till att verkligenheten inte ligger i linje med målbilden kan ha flera orsaker. Vi har under åren haft många diskussioner med uppdragsgivare om att få till en förändring i butikshyllan, och normalt hanterar vi det inom vårt område för säljbearbetning i butik. Det är därför vi blivit kontaktade. Dock måste rätt förutsättningar i bakom liggande led finnas på plats för att våra insatser i butik skall leverera en bestående skillnad.

För att hamna rätt (”in och ut ur hyllan”) i butik, måste man också komma in rätt på central kund. Och för att hamna rätt på central kund måste man gjort hemläxan rätt. Inom affärsområdet Affärsutveckling hjälper Instore Business till med att både utforma och genomföra strategiarbeten. Vi identifierar var uppdragsgivaren har ett gap och utvecklar kundnyttan därifrån. Det kan handla om att utveckla; portföljstrategi, pris och rabattstruktur, kanalstrategi, kundplaner, marknadsplaner och aktiviteter.

Utforma strategier är en sak, det som utmärker Instore Business är att vi också utför dem. Vi får det att hända. Vi bearbetar idag centrala kunder inom DVH, SVH, EVH och Foodservice, antingen ihop med uppdragsgivaren eller som representant för uppdragsgivarens bolag. Med vår bredd i kunskap och erfarenhet hjälper vi våra uppdragsgivare att ha rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Vi brinner som sagt för att få strategierna att hända i butik.