Certifiering

Varje rekryterare hos Instore Business är certifierade av DNV-GL, och innehar certifikatet ”Standard for Recruitment Personnel No .1.1”.

Personcertifieringen visar att rekryteraren har den kompetens som krävs av våra kunder, och att detta verifierats av oberoende part. Som certifierad har rekryteraren även möjlighet att ta uppdrag inom områden där lagar och förordningar ställer särskilda krav på kompetensen hos den som utför dem.

DNV-GL är ackrediterat av SWEDAC enligt den internationella kravstandarden för certifiering personer (ISO/IEC 17024). Ackrediteringen innebär bland annat att DNV-GL årligen granskas av ackrediteringsmyndigheten SWEDAC för att säkerställa att DNV-GL har kompetens och arbetssätt som gör att certifieringstjänsten, på ett tillförlitligt sätt kan upprätthållas under lång tid. DNV-GL genomför personcertifiering enligt metoder som är fastställda i europeiska standarder och enligt krav från till exempel Arbetsmiljöverket.

Vill du läsa mer om DNV-GL och certifikatet ”Standard for Recruitment
Personnel No .1.1” klicka på länken här för att komma till DNV-GLs svenska hemsida.

https://www.dnvgl.se