Historia

Vi såg möjligheterna i en bransch i förändring

Allt började 2005 med att vi såg hur de stora leverantörsbolagens affärsstrategier var under förändring. Det sattes upp nya, högre, mål samtidigt som man skalade ner personalstyrkan – framför allt säljresurserna. Vi insåg, med vår erfarenhet efter många år i dagligvarubranschen, att detta inte skulle hålla i längden – bolagen skulle behöva ta hjälp externt för att klara av att hantera sina toppar, lanseringar och större kategoriprojekt.

För att fylla denna nytillkomna lucka startade vi Instore Business. Ett stort kategoriprojekt i kassalinjen för MalacoLeaf blev vårat allra första uppdrag. Sedan dess har vi arbetat inom i stort sett samtliga kategorier i butik, vilket gett oss en bred kompetens och djup förståelse för hur olika produktsegment kräver olika strategier.

Teamet bakom Instore har vuxit sedan starten men som gemensam nämnare har vi allihop erfarenhet från Dagligvaruhandeln – speciellt i kassalinjen. Det är den tuffaste miljön av dem alla, där många vill vara med och slåss om platsen. Det gör att vi vet effekten av bred fysisk tillgänglighet, men också att det är en riktig utmaning att åstadkomma den. En utmaning som för att lyckas kräver långsiktigt fokus, tålamod och en organisation som arbetar mot samma mål.