Om Instorebusiness

På Instore Business brinner vi för försäljning, säljledning och kompetensförsörjning.

Med stort intresse och sammantaget lång erfarenhet från Dagligvarubranschen kommer man lång, men detta i kombination med hjärta och hjärna når man hur långt som helst – och det är vårt mål.

Med det sagt presenteras här våra värdeord som genomsyrar vårt sätt att tänka och arbeta – det är vad vi står för!

Kunskap

Alla vi som arbetar på Instore Business har lång och gedigen erfarenhet från säljledande befattningar och rekrytering inom bland annat svensk dagligvaruhandel. En erfarenhet och kunskap som kommer våra uppdragsgivare och kandidater till gagn vid varje möte.

Engagemang

Vi brinner för det vi gör, kort och gott. Vi gör alltid vårt yttersta och ännu lite mer just för att vi har ett stort engagemang för branschen i sin helhet samt för våra kunder och kandidater.

Personligt

Med målet att vara en god samarbetspartner till våra uppdragsgivare och kandidater arbetar vi med högt personligt engagemang och integritet, för öppna, ärliga, och långsiktiga relationer med ömsesidig respekt för så väl person som organisation och varumärken.

Affärsmässigt

På Instore Business arbetar vi kontinuerligt med att förfina, effektivisera och utveckla våra arbetssätt, rutiner och strukturer. Detta med målsättningen att alltid leverera högsta kvalité, göra det enkelt för våra uppdragsgivare, och skapa lönsamma långsiktiga affärsrelationer.