Så går det till

Så gör vi; Tänka – Hitta – Utbilda – Sälja

 

Tänka. Vi börjar med att i ett nära och lyhört samarbete med er identifiera vilka faktorer som kommer driva försäljning ut ur butik, och vad som därmed ska göras för att nå era mål. Konkreta metoder utarbetas för att tratta ner det hela till ett tydligt, mätbart, hanterbart och genomförbart uppdrag.

Hitta. Tack vare det strategiska arbete som redan gjorts har vi i det här läget fått en tydlig bild av vad uppdraget kräver och rekryterar de kandidater som matchar uppdragets behov.

Utbilda. Sedan är det dags att forma säljkåren. Vi utbildar dem dels genom vårt eget program Instore Business Sales Target Training Concept, men framförallt ser vi till att hela säljkåren blir experter på både det specifika uppdraget och på ert företag.

Sälja. Nu är det upp till bevis! Vi mäter och följer upp resultatet av säljkårens aktiviteter på fält under projektets gång och håller er uppdaterade genom hela projektet i form av överenskomna rapporter. Vi stöttar och coachar säljarna genom hela perioden – allt för att inte bara nå resultatet, utan för att överträffa det.