Säljuppdrag

Vi lever i en föränderlig värld och såväl säsongsskiftningar som konsumenters inköpsbeteenden och butikernas rutiner och förväntningar skapar toppar som kräver en större personalstyrka än den som behövs för det fortlöpande arbetet. För alla bolag i leverantörsledet inom FMCG och dagligvaruhandeln, allt från små lokala aktörer till stora internationella koncerner, dyker det därför upp tillfällen då punktinsatser behöver göras för att kunna nå uppsatta mål.

Vad som behöver göras varierar från uppdrag till uppdrag, och det är ert unika behov som styr och ligger till grund för vårt arbete. Det kan t.ex handla om nyhetslanseringar, stora kampanjer, kategoriprojekt eller distributionsuppdrag. Beroende på uppdragets karaktär och syfte tar vi fram en plan för hur det ska genomföras för att nå största möjliga effekt.

Gemensamt för alla uppdrag, oavsett om det handlar om ökad distribution, kategoriprojekt, kampanj eller nyhetslansering, så garanterar vi 100% fokus och engagemang hela vägen. Vi fungerar som er externa säljkår och arbetar helt dedikerat åt ert bolag och varumärken vid den tidpunkt och under den period då behovet verkligen finns.

Vi är inte styrda av några förutbestämda cykler eller distrikt, utan anpassar oss efter varje projekt. Tidsåtgången för våra uppdrag varierar stort, allt från åtta dagar till sex månader, med allt från en till femton säljare beroende på vilket eller vilka distrikt som ska bearbetas. Kanske vill ni ha färre säljare på fältet under en längre tidsperiod eller fler säljare för att på kort tid få en kraftigare effekt.

Så går det till