Våra processer

För att vi ska kunna garantera riktigt goda resultat, oavsett vem du som kund är och hur dina behov ser ut, har vi tagit fram processer som vi alltid arbetar efter. Tack vare dem blir arbetsgången tydlig och transparent både för dig och oss. Såhär ser våra processer ut när det gäller rekrytering, CV-selektering, interimsuppdrag samt search/headhunting.

Rekrytering

 1. Kravspecifikation Framtagande av kravspecifikation och annonstext tillsammans med uppdragsgivare
 2. Annons Annonsering på företagets hemsida, samarbetspartners hemsidor
 3. Utskick och Search Mailutskick till kandidatbasen samt search i befintligt nätverk
 4. Urval Hantering av kandidater i kandidathanteringssystemet utifrån överenskommen kravprofil
 5. Intervju Personliga intervjuer samt personlighets- och drivkraftsanalys
 6. Evaluering och presentation Personlig samt skriftlig presentation av slutkandidater till uppdragsgivaren
 7. Referenser Referenstagning på slutkandidaten
 8. Återkoppling Återkoppling till samtliga kandidater i rekryteringsprocessen

Under processens gång hålls kunder och kandidater uppdaterade med relevant information.

 

CV-selektering

 1. Kravspecifikation Framtagande av kravspecifikation och annonstext tillsammans med uppdragsgivare
 2. Annons Annonsering på företagets hemsida, samarbetspartners hemsidor
 3. Utskick Mailutskick till kandidatbasen
 4. Urval Hantering av kandidater i kandidathanteringssystemet utifrån överenskommen kravprofil
 5. Presentation Skriftlig presentation av slutkandidater till uppdragsgivaren
 6. Återkoppling Återkoppling till samtliga kandidater i processen

Här finns möjlighet att uppgradera processen med fler delar t.ex. kort screening-intervju, tester, referenstagning och/eller second opinion om så skulle önskas. Under processens gång hålls kunder och kandidater uppdaterade med relevant information.

 

Interimsuppdrag

 1. Kravspecifikation Framtagande av kravspecifikation och annonstext tillsammans med uppdragsgivare
 2.  Annons Annonsering på företagets hemsida, samarbetspartners hemsidor
 3. Utskick och Search Mailutskick till kandidatbasen samt search i befintligt nätverk
 4. Urval Hantering av kandidater i kandidathanteringssystemet utifrån överenskommen kravprofil
 5. Intervju Personliga intervjuer samt personlighets- och drivkraftsanalys
 6. Evaluering och presentation Personlig samt skriftlig presentation av slutkandidater till uppdragsgivaren
 7. Referenser Referenstagning på slutkandidaten
 8. Återkoppling Återkoppling till samtliga kandidater i rekryteringsprocessen

Avtal upprättas mellan Instore Business och uppdragsgivaren, kandidaten anställs av Instore Business AB. Under processens gång hålls kunder och kandidater uppdaterade med relevant information

 

Search / Headhunting

 1. Kravspecifikation Framtagande av kravspecifikation (och annonstext om så önskas) tillsammans med uppdragsgivare
 2. Bruttolista Framtagning av Bruttolista på kandidater/befattningar/företag som är av intresse för den aktuella tjänsten, tillsammans med uppdragsgivare.
 3. Search Utifrån kravspecifikation och bruttolista uppvaktas tänkbara kandidater
 4. Intervju Intervju nr 1 samt personlighets- och drivkraftsanalys
 5. Nettolista Utifrån kravprofil, bruttolista, intervju och resultat av test/tester upprättas nettolista
 6. Intervju Intervju nr 2 (utförs av annan rekryterare ur rekryteringsteamet)
 7. Evaluering och presentation Rekryteringsteamet evaluerar kandidaterna och testresultaten för att därefter genomföra personlig samt skriftlig presentation av slutkandidater till uppdragsgivaren
 8. Referenser Referenstagning på slutkandidaten
 9. Återkoppling Återkoppling till samtliga kandidater i rekryteringsprocessen

Under processens gång hålls kunder och kandidater uppdaterade med relevant kommunikation och information