Våra tjänster

Behöver du ett till par ögon? Eller en sten i skon? Vi på Instore Business vet hur strategiskt arbete lägger grunden för lönsamhet i butik. Det är i idén det hela måste börja, för att nå hela vägen fram till konsumenten – och ner i kundvagnen.

Att lägga fokus på försäljningsögonblicket kan verka lockande, men tankekedjan bör starta i ett betydligt tidigare skede än så för att riktigt bra resultat ska uppnås. Det finns nämligen många utmaningar på vägen – som att lära känna kunden ordentligt, utforma ett intressant och relevant erbjudande, ha rätt kompetenser i organisationen, organisera säljkåren och se till att alla drivs av samma passion och mot samma mål.

Vi vet att det krävs både tid och resurser för att genomföra ett sådant strategiarbete, men garanterar att belöningen kommer i form av framgångsrik försäljning. Vi ser exempel på det varje dag, eftersom vi själva dagligen finns mitt i marknaden.

Det är dessa utmaningar som utformat vårt tjänsteutbud:

Säljuppdrag:

Ett säljuppdrag kan innebära allt från nyhetslansering, kategoriutveckling, distribution och säsongsförstärkning. Uppdrag som ställer helt olika krav på både strategi och genomförande – men gemensamt för dem alla är att mycket i slutändan hänger på säljkårens axlar. Därför ser vi det som en självklarhet att alltid handplocka och utbilda våra säljare specifikt för varje uppdrag. När de sedan kommer ut i butiken representerar de ditt företag till 100%.

Rekrytering:

Inget är så lönsamt som en riktigt bra rekrytering. Men för att lyckas krävs oftast av massor av tid, resurser och kraft. Att hitta rätt person till rätt plats är en konst, och även här behövs en bra kompetensstrategi för att uppnå rätt resultat. Med våra tidigare erfarenheter och det faktum att vi själva fortfarande befinner oss mitt i marknaden, varje dag, förstår vi hur dina förväntningar och behov ser ut.

Interimsuppdrag:

Ett sätta att säkerställa kunskapsöverföringen eller skapa tid – oavsett om ditt behov är att tillfälligt täcka upp för en vakans t.ex. under pågående rekrytering, eller långsiktigt anpassa dina säljresurser till säsongsmässiga eller geografiska variationer kan vi fylla luckan med riktigt målmedvetna säljare, en mycket gynnsam strategi för kompetensöverföring.

Affärsutveckling

Alla företag behöver utveckla sin affärsverksamhet. Många idéer och funderingar diskuteras internt men fastnar på vägen av olika anledningar. Vi på Instore Business har bred erfarenhet av frågeställningar man brottas med som leverantör inom FMCG. Inom området Affärsutveckling hjälper vi företag att utforma strategier för hur man kommer vidare. Vi kan också hjälpa till med att realisera dem i verkligheten.