För Aftonbladet och Expressen säkerställer vid tidningarnas tillgänglighet och exponering i kassalinjen på DVH. En rikstäckande säljkår bearbetar och organiserar såväl ställösningar som placering i butik.