Sundmed säljer blodtryckmätare och TENS-apparater på apoteken. Vi hjälper dem att utbilda apotekspersonal kring dessa samt skapar ytor i butik för exponering. Vårat team ser också till att det är snyggt och att all information finns tillgänglig.